0xidatie processen UV-oxidatie > Voorbehandeling
Deutsch
English
English
Français
Nederlands
Nederlands

Als voorbehandeling

Een voorbehandeling is zinvol, wanneer een bestaande behandelingsinstallatie, door verandering in het voorgeschakelde productieproces, niet meer in staat is zijn vereiste taak te vervullen. Zijn het bvb. Complexe verbindingen (organische, of anorganische zoals Cyanide), verhoogde organische vrachten (CZV, Tensiden, chemisch actieve stoffen, Toxiciteit) of andere licht oxideerbare stoffen, dan kan een aangepaste voorgeschakelde oxidatiestap de oplossing zijn. De oude behandelingsinstallatie kan na het uitschakelen van het nieuwe probleem, weer probleemloos functioneren. Dit is zeker een elegante en kostengunstige oplossing.

 

Continu installatie
Continu installatie als voorbehandeling

Voorbehandeling in Continubedrijf

Is het voorbehandelingproces kinetisch langzamer, zijn de te behandelen volumes groot, of hebben we te doen met hoge concentraties, dan heeft een continu behandeling een aantal voordelen: Het proces verloopt zeer regelmatig in verschillende aangepaste opeenvolgende processtappen (cascades). Iedere cascade is aan zijn taak aangepast. Verandering in het procesverloop zijn niet zo groot als bij een batch proces, daarom loopt de stabiele installatie zonder veel begeleiding.

Batchbehandeling
UV-Installatie voor Batchbehandeling

Voorbehandeling in Batch

Is het voorbehandelingproces zeer snel, of zijn de te behandelen volumes klein, dan is het aanbevolen om in batch te werken. De batchbehandeling heeft als voordeel dat iedere charge afzonderlijk resultaatgericht gecontroleerd kan worden. Er kan rekening gehouden worden met de individuele schommelingen in de concentraties en samenstelling.
 

 
 

 

Bij de keuze van het geschikte proces, kunt u op onze ervaring rekenen!