0xidatie processen UV-oxidatie > Gaswasser met UV-oxidatie
Deutsch
English
Français
Français
Nederlands
Nederlands

UV-Oxidatie voor afgasreiniging

Organische verbindingen worden door gedeeltelijke oxidatie zo veranderd dat sorptie in het waswater mogelijk wordt. De daarop volgende verdere behandeling, indien dat nodig is, gebeurt dan in de waterige fase. 

Bij afgassen met ongewenste anorganische componenten is de oxidatieve omzetting doorgaans de noodzakelijke weg, voor de componenten kunnen uitgewassen worden. Het conditioneren van het waswater sluit aan bij het wassen. 

In de praktijk komen zowel anorganische als organische componenten in het te reinigen afgas voor. 

Heel dikwijls rusten wij bestaande installaties voor afgasbehandeling uit met UV reactoren of UV-modules, zodanig dat de was efficiëntie verbeterd of dat er een waswater circulatie gecreëerd wordt over de UV units.

Gas oxidatie
Open UV reactoren voor afgasbehandeling

Geurverwijdering en luchtdesinfectie met UV-bestraling

geurverwijdering d.m.v. UV-bestraling

UV-bestraling verwijderd reuk uit afgas.

Door UV-behandeling kunnen gasstromen of afgas van hun stank worden ontdaan. Hiervoor bestralen we de gasstroom met geschikt UV-licht. Op de uitgang staat dan dikwijls nog een kleine gaswasser of gasfiltratie om e.v.t geabsorbeerde verbindingen of stofdeeltjes te verwijderen.