0xidatie processen UV-oxidatie > CZV - COD reductie

CZV-COD verwijdering

Abbau von CSB mittels UV-Oxidation
Anlagen zur Oxidation von CSB

a.c.k. realiseert uw UV-installatie om CZV(COD)/TOC te reduceren en tegelijkertijd de biologische toegankelijkheid van het afvalwater te verbeteren. Daarvoor gebruiken wij UV-Oxidatie in combinatie met geschikte oxidatiemiddelen. De oxidatiechemicaliën worden door bestraling van UV-licht, onder welbepaalde condities naar radicalen omgezet. 

Bij gebruik van waterstofperoxide als oxidant, leidt dit tot een homolytische splitsing in 2 OH-radicalen:

 H2O2 -UV-> 2 OH*

De OH-radicalen gaan op hun beurt als zeer reactieve tussenproducten snel met de CZV (COD) reageren en zorgen ervoor dat deze wordt gereduceerd. Mineralen, zoals water, sulfaten, etc. zijn de finaal overblijvende producten. 
Lampen en vooral reactoren, voor deze processen hebben een speciaal design, want de efficiency van de reactie kan zeer snel afremmen in niet afgestemde installaties, waarbij het risico ontstaat van radicaal polymerisatie. De Enviolet - Reactoren zijn speciaal ontworpen om een hoge efficiency te bereiken ook in sterk UV absorberende vloeistoffen. 
Deze oxidatiereactie gaat door tot de doelspecificaties behaalt zijn en het naar de eventuele volgende processtap kan worden afgevoerd om het uiteindelijke behandelingsdoel te bereiken en het geavanceerde oxidatieproces (AOP) te vervolledigen.          

Behandeling van COD/ CZV voor grote volumes

De continue behandeling van grotere afvalwaterhoeveelheden per tijdseenheid moet voldoen aan verschillende eisen. Naast een hoge efficiency en lage behandelingskosten, is de ruimte-tijd opbrengst een doorslaggevend criterium.

COD-verwijdering in industrie afvalwater