0xidatie processen UV-oxidatie > Bad-hergebruik/ bad-behandeling
UV - Installatie voor hergebruik van nikkelbaden en nikkel spoelbaden
UV - Installatie voor hergebruik van nikkelbaden en nikkel spoelbaden

Nikkelbad recyclage

Het antwoord op de stijgende prijzen van de grondstoffen is onze UV-verdamper.
Watts Ni-Baden kunnen met minimale afvalvorming en maximale beschikbaarheid draaiend gehouden worden, omdat de storende, door elektrolyse gevormde organische componenten permanent verwijderd worden. De hoge reinigingskwaliteit van het Ni-elektrolyt, opent voor u nieuwe toepassingsgebieden en verlengt de levensduur van uw bad.
Hierdoor dalen de productiekosten. De grondstoffen van het overeenkomstige proceslijn, worden weer aan de galvaniseerbaden toegevoegd, waardoor u efficiënter kan omspringen met de aangekochte grondstoffen. Dit laatste zonder het productieproces te moeten stoppen.
Ook zonder hergebruik van het spoelwater in het galvanisch proces, heeft het elimineren van de storende elementen in het elektrolysebad zin, omdat men ook bij hoge productieprestaties een minimum kwaliteitsuitval heeft.

Nog een voordeel van deze techniek, is dat overschotten van het glansvernikkelen na behandeling met UV in half glans of mat Nikkel kan gebruikt worden, omdat ook de sacharine verwijderd wordt.

UV-installatie voor het recycleren van zure koperelektrolyten
UV-installatie voor het recycleren van zure koperelektrolyten

Koperbadbehandeling

Ook in Zure Koperbaden biedt onze UV techniek verschillende mogelijkheden. De eenvoudigste methode is gewoon de behandeling van het bad zelf, waarbij de badkwaliteit op een hoog productie- en kwaliteitsniveau gehouden wordt, door continue verwijdering van de storende organische componenten in het bad.
Een tweede mogelijkheid is de hiervoor besproken badbehandeling, maar nu met geïntegreerde spoelwater terugwinning.  Daarvoor gebruiken we de UV-verdamper, die de ontstane chemische reactiewarmte gebruikt om het spoelwater naar dezelfde concentratie te brengen als het koperbad. Naargelang de gekozen installatie kan het spoelwater volledig of gedeeltelijk teruggevoerd worden. Daarmee wordt het grootste gedeelte van de grondstoffen met meerwaarde teruggewonnen en worden de afvalwaterbehandelingskosten drastisch teruggedrongen.
Resultaat is dat er met de zure koperbaden kan geproduceerd worden, met de vorming van een minimale hoeveelheid afval en een maximale beschikbaarheid van de grondstoffen, doordat de organische storingselementen verwijderd zijn. Dit maakt nieuwe toepassingen mogelijk, verlengd de levensduur van het bad en verminderd de productiekosten.

 

 

TSA-badbehandeling d.m.v. UV-verdamper
UV-verdamper voor badbehandeling in het TSA proces

desinfectie van TSA-baden

TSA-Baden bevatten biologisch goed toegankelijke complexe verbindingen, waardoor er zich vooral schimmels en sporen kunnen ontwikkelen, als de micro-organismen niet onder controle gehouden worden.  Bij uitsleep van die kiemen naar de spoelbaden, gaan ze exponentieel gaan groeien, waardoor er aanzienlijke problemen kunnen optreden. Wij lossen dit probleem handig op, met een combinatie van badbehandeling en desinfectie doormiddel van een UV-verdamper.

0xidatie processen UV-oxidatie

Verhuurinstallaties voor badrecyclage met een geïntegreerde warmtepomp

Verhuurinstallaties als tussenoplossing bij klant
Verhuurinstallaties als tussenoplossing bij klant

Principe van badbehandeling

Bad hergebruik is gebaseerd op het eenvoudigste denkbare principe:

Doormiddel van de UV-verdamper wordt het spoelwater en het verouderd electrolysebad, terug als nieuw weer hergebruikt. De reactiewarmte die ontstaat tijdens de oxidatie van de verontreinigingen, die tijdens de electrolyse in het bad gevormd worden, wordt gebruikt om het spoelwater te concentreren (concentraat = nieuw zuiver elektrolyt, gaat terug naar de productie).Ook het daarbij vrijkomend destillaat, kan dan terug als spoelwater in het proces worden ingezet.
Tot dusver wordt deze techniek gebruikt voor Watt’s Nikkel- en zure koperbaden.

 

UV-Verdamper
Schema UV-Verdamper