0xidatie processen UV-oxidatie
Complete AOP installatie om persistente TOC te reduceren.
Complete AOP installatie om persistente CZV (COD) te reduceren.

Onze UV-oxidatie werkwijze

Wij koppelen een volledig nieuw ontwikkelde UV-Technologie met aanvullende chemische  en fysische processtappen tot een innovatieve eenheid. Daardoor maken we UV-Technologie toegankelijk in nieuwe toepassingsgebieden, die tot nog toe oneconomisch geacht werden. Een systeem overkoepelend concept van samengekoppelde processtappen tot één proces is “Advanced Oxidation technology” van a.c.k. aqua concept.
 
Voortdurend werken wij nieuwe recepten en processen uit om meer toepassingen economisch haalbaar te maken.

Download hier onze AOP brochure

 

Applicatie labo
Applicatie labo

Procesontwikkeling

Gebaseerd op onze ervaring werken wij voor u een kant en klare, op maat gemaakte, oxidatie installatie uit: van proces design, over productie en ingebruikname tot en met service & onderhoud. 


In het applicatielabo worden op de basis van die lange ervaring in AOP (geavanceerde oxidatieprocessen) en ons R&D werk, zinvolle processtappen samengesteld, die de doelparameters bereiken. 


Met verschillende labo- en pilootinstallaties, zijn wij in staat om voor onze klanten een proces op maat te ontwikkelen. 


Ons doel: proceszekerheid met transparante kosten voor onze klanten. 
Bij onze standaardtoepassingen zijn er normalerwijze geen diepgaande testen nodig. Aan de andere kant bieden wij ook een volledige procesontwikkeling aan, van 5 l labo maatstaf naar een toepassing 240 t/d 
 

UV installaties