Octrooirecht

Octrooirecht

a.c.k. bezit een ganse reeks eigen merken en patenten.

De patenten zijn voor toepassingen, componenten of processen.

Zo is bevoorbeeld de toepassing "drijvende UV-desinfectie installatie" een met een patent beschermde toepassing.

Als componenten zijn bvb. onze reactoren om sterk UV absorberende media te behandelen beschermd.

Verschillende processen (zoals bvb. cyanide ontgifting) zijn ook gepatenteerd. Verschillende aanvragen voor procesbescherming zijn nog lopend.

Daar wij onze processen en installaties permanent verder ontwikkelen worden er ook regelmatig nieuwe patentaanvragen  ingediend.

Octrooirecht