De Onderneming > Kwaliteit
Deutsch
English
Français
Français
Nederlands
Nederlands

Onze kwaliteit


Onafhankelijk van het feit, of we  micro-organismen in procesafvalwater moeten verwijderen, drinkwater moeten desinfecteren of procesvloeistoffen moeten behandelen, moeten de installaties betrouwbaar en foutloos werken. Daarom hecht a.c.k. aqua concept bijzonder veel waarde aan de kwaliteit van al haar producten en diensten. 
Dit begint met het selecteren van geschikte materialen en gaat verder in het gehele ontwikkelings- en productieproces en het eindigt bij certificering overeenkomstig de  internationale standaarden.
Hoogwaardige materialen voor een duurzame werking
Bij het uitkiezen van gepaste materialen geldt bij ons een bijzondere regel: Wij gebruiken uitsluitend materialen en componenten, die aan de eisen van de markt voldoen  en die bij voorkeur door bevoegde controlediensten, zoals DVGW, VDMA of VDE, goedgekeurd zijn. Ook wijzelf  hanteren hoge maatstaven. De toegepaste materialen moeten niet alleen bestand zijn tegen langdurig contact met verschillende soorten water en zeer corrosieve vloeistoffen, maar ook UV-licht, oxidatiemiddelen en reactieve tussenproducten vereisen speciale materiaalbestendigheid. Onze kwaliteitsaansprakelijkheid, garanderen we door zo veel als mogelijk zelf de componenten te vervaardigen. Zo is a.c.k., één van de weinige producenten van UV-installaties die haar eigen UV lampen vervaardigd voor bepaalde productlijnen en zijn wij de enige die reactormantels maakt in Borosilicaatglas voor industriële toepassingen.