De Onderneming > De Onderneming

De onderneming

Wij gebruiken UV energie om contaminatie te verwijderen uit proceswater, om verontreinigingen te reduceren in vloeistoffen en gassen en om vloeistoffen, gassen en oppervlakken te desinfecteren en zelfs om te synthetiseren. 


Daarvoor bouwen wij robuuste UV reactoren en installaties, die de stand van de techniek bepalen.